Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

IDAs Studie- og Støttefond

Webside: http://ida.dk/content/stoette-til-studierejser

E-Mail: fonde@ida.dk

Beskrivelse

Legatstøtte til uddannelsesformål til studerende, der er optagelsesberettigede i Ingeniørforeningen i Danmark. Støtten gives i praksis til studie- eller praktikophold i udlandet, der gennemføres som led i studiet.

IDAs ordinære medlemmer kan søge følgende:

IDAs studiemedlemmer kan søge følgende:

Færdiguddannede ingeniører og ph.d.-studerende kan søge:

Øvrige ingeniørstuderende kan søge:

Enker/enkemænd efter afdøde ingeniører kan søge:

Børn af afdøde ingeniører kan søge:

Civil- og akademiingeniører, som ikke er medlemmer af IDA, kan søge:

Andre fonde:

Adresse

IDAs Studie- og Støttefond
c/o Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info