Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Eksempel: Budget for udlandsophold

Når man planlægger et udlandsophold og søger forskellige legater og fonde er det vigtigt at have udarbejdet et realistisk og detaljeret budget. Følgende er en liste over de elementere udgifter og indtægtskilder og skal fungere som et udgangspunkt for udarbejdelse af et individuelt budget.

Udgifter

 • Undervisningsgebyr
 • Forskellige tillægsgebyrer/administrationsgebyrer
 • Ansøgningsgebyr
 • Transportudgifter
 • Bolig
 • Leveomkostninger
 • Forsikring
 • Undervisningermaterialer
 • Flytning
 • Lokal transport
 • Visumansøgning
 • Vaccination
 • Diversegebyrer

Indtægter

 • SU
 • SU-lån
 • SU udlandsstipendium
 • Legater og fonde
 • Egne midler
 • Lån (kassekredit osv.)