Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Augustinus Fonden

Webside: https://www.augustinusfonden.dk/

E-Mail: info@augustinusfonden.dk

Beskrivelse

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Fonden støtter rejse-, opholds- og studieudgifter i udlandet for velkvalificerede studerende, der har opnået en kandidatgrad eller tilsvarende. Studerende, som har afsluttet deres bacheloruddannelse eller tilsvarende med et særdeles godt resultat, kan også komme i betragtning. Der gives kun støtte til studier uden for landets grænser. Grupperejser, deltagelse i konferencer og lignende støttes ikke.

For musikere og musikstuderede: Fonden yder særligt støtte til yngre, velkvalificerede musikeres og musikstuderendes videreuddannelse i udlandet. Der gives støtte til deltagelse i undervisning ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, enetimer hos højt kvalificerede lærere, deltagelse i masterclasses eller konkurrencer af betydning for et videre karriereforløb.

Ansøgning

Augustinus Fonden kan søges hele året. Der er ingen tidsfrister eller særlige ansøgningsperioder. Ansøninger til Augustinus Fonden skal fremsendes på et digitalt ansøgningsskema. Der skal benyttes forskellige ansøgningsskemaer til de forskellige formål, som Fonden støtter.

Der findes følgende fem ansøgningsskemaer:

  1. Generelle formål
  2. Studieophold
  3. Sygdomsforskning
  4. Auktionskøb
  5. Lån af musikinstrumenter

Der ansøges digitalt via https://ansog.augustinusfonden.dk/

Adresse

Augustinus Fonden
Amaliegade 47
1256 København K

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info