Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Rebild Fondene

Webside: http://www.rebildfesten.dk/legater-fonde/

E-Mail: rebildselskabet@mail.tele.dk

Beskrivelse

Rebildselskabet administrerer tre fonde, som alle har til formål at støtte unge danskere og amerikanere, som ønsker at studere i Danmark eller USA.

Diana og Irenes Fond
Fonden blev oprettet i 1970 af direktør Erik Dugdale, Klampenborg - far til Diana og Irene. Fondskapitalens udbytte og renter skal efter fondsbestyrelsens skøn anvendes til hjælp ved udviksling i uddannelsesmæssigt øjemed af danske og amerikanske værdige unge af begge køn til studier i de respektive lande. Fonden støtter længerevarende, videregående uddannelse i USA/Danmark - min. 1 semester, og der ydes ikke støtte til high school ophold eller praktikophold.

William S. Knudsen og Clara Elizabeth Knudsens Rebild Fond
Fondens startkapitasl var et bidrag fra Mr. og Mrs. Robert C. Vanderkloot (Will. S. Knudsens datter) på 100 "common stock"-aktier i National Bank of Detroit. Fonden er oprettet i 1994, og uddeling sker til en dansk og en amerikansk borger, som er beskæftiget inden for samme fag, således at de begge, på udvekdlingsbasis, kan studere inden for deres fag i det land, de besøger i et af bestyrelsen fastlagt tidsrum. Bestyrelsen er bemyndiget til at betale deltagerne deres transportomkostninger og diverse udgifter i det omhandlede tidsrum.

1000 $ Fonden
Fonden blev oprettet den 5. juli 1994 med det formål, at støtte unge amerikanere, der ønsker at dygtiggøre sig i Danmark og unge danskere, der ønsker at dygtiggøre sig i USA. Det kan være ophold i forbindelse med universitetsstudier, collegophold, trainee ophold for handelsfolk, håndværkere, landmænd, teknikere o.a., der ved et sådant ophold kan opnå større viden og erfaring og på længere sigt virke som "good-will ambassadører" for Rebildselskabet og de venskabelige forbindelser mellem USA og Danmark".

Ansøgning

Ønsker man at søge skal det altid ske skriftligt. Der gøres opmærksom på, at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, ikke vil modtage skriftligt afslag. Én ansøgning er tilstrækkelig.

Adresse

Rebild Fondene
Rebildvej 29, Rebild
9520 Skørping

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info