Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

IDAs Studie- og Støttefond

Webside: https://ida.dk/content/stoette-til-studierejser

E-Mail: fonde@ida.dk

Beskrivelse

Studerende ved danske ingeniøruddannelser kan modtage legatstøtte til uddannelsesformål fra IDAs og Berg-Nielsens Studie- og Støttefond. Støtten gives i praksis til studie- eller praktikophold i udlandet, der gennemføres som led i studiet.

Ansøgningsgrundlag

Studerende ved de danske ingeniøruddannelser kan søge om støtte til:

  • Studie- eller praktikophold i udlandet som kan meritoverføres.
  • Studie- eller praktikopholdet skal have en varighed på mindst 12 uger og må ikke være påbegyndt på ansøgningstidspunktet.
  • Der kan kun bevilges støtte �n gang i uddannelsesforløbet.
  • Der bevilges ikke støtte til opnåelse af en udenlandsk kandidatgrad.
Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og bilag skal udfyldes og indsendes via elektronisk formular

Ansøgningsfrist

Ansøgningsskema med bilag skal være sendt senest 15. marts, 15. maj og 15. september. Uddelinger sker i den efterfølgende måned.

Legatportioner

Legatportionerne for studierejser er kr. 6.000 og for praktikophold kr. 3.000.

Legatuddeling

Legatuddeling sker ved lodtrækning blandt kvalificerede ansøgere med henblik på at kunne uddele tidssvarende legatbeløb.

Hvis du får et legat, vil du modtage en mail, hvori vi beder dig indsende følgende dokumentation/oplysninger, hvorefter vi overfører legatbeløbet til dig:

  • Dokumentation for tilmeldt studie eller aftalt praktikplads i udlandet
  • Dokumentation for godkendt meritoverførsel (forhåndsmerit)

Afslag sendes ligeledes pr. mail.

Adresse

IDAs Studie- og Støttefond
c/o Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info