Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Københavns universitets fælleslegat

Webside: http://su.ku.dk/legater/

E-Mail: su-kontoret@adm.ku.dk

Beskrivelse

Fælles legatet er en samling af en række mindre legater, som opslås samlet. Disse kan ikke søges særskilt, dvs. du kan kun søge fælles legatet som var det ét legat. Hvis du kommer i betragtning til at modtage støtte fra fælles legatet, vil du modtage penge fra de enkelte legater efter en særlig fordeling. Flere af de mindre legater giver fortrinsret til bestemte personer, f.eks. gives Højesteretsdommer Eyvind Olriks legat til dygtige og trængende jurastuderende som har bestået bacheloruddannelsen. På ansøgningsskemaet, skal du sætte kryds i boksen "Fælles legatet", hvis du ønsker at søge Fælles legatet. Fælles legatet kan også kun søges efter opslag.

Ansøgning

Legaterne kan kun søges af studerende på KU, og når de er opslået. Opslag af legater sker på uddannelsessiderne på KU's intranet (kræver login). Alle legater skal søges elektronisk gennem et link i opslaget. Papirsansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Legater fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer en række fonde, som kan søges af forskere, studerende og andre, alt afhængigt af fondens formål. Du kan for eksempel søge om økonomisk støtte til forskningsprojekter, legater til udlandsophold og studier. Nogle af legaterne kan også søges af forskere og studerende på andre universiteter. Legatliste

Legater fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat administrerer Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Legat. Legatliste

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info