Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Det Obelske Familiefond

Webside: http://www.obel.com/

E-Mail: dof@obel.com

Beskrivelse

Det Obelske Familiefonds formål er bl.a. at yde støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige øjemed i Region Nordjylland. Det sker gennem årlige tildelinger til forsknings-, uddannelsesmæssige og kulturelle formål.

Ansøgningens indhold.

1. Generelt

Ansøgningen skal være skriftlig og som minimum indeholde følgende

 1. Beskrivelse af formål.
 2. Angivelse af tidspunkt.
 3. Budget. (Indtægter/udgifter samt evt. medfinansiering fra uddannelsessted og andre fonde).
 4. Adresse.
 5. CPR/CVR-nr.
 6. Telefonnummer (dagtelefon).
 7. E-mail adresse.
 8. Støtteerklæring fra institutleder/dekan

Fonden dækker ikke interne administrationsgebyrer /f.eks. "overhead".

2. Uddannelse

For så vidt angår uddannelser, støtter fondet alene studerende ved højere uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland i forbindelse med længerevarende studieophold i udlandet (min 3 måneder). Endvidere støttes nordjyske studerende hvor hele studieforløbet forgår ved en højere udenlandsk læreanstalt. Udover punkterne nævnt under "Generelt", skal ansøgningen være bilagt

 1. Dokumentation for, at udlandsopholdet er kompetencegivende (F.eks. anbefaling fra dansk læreanstalt).
 2. Dokumentation fra udenlandsk læreanstalt om optagelse.
 3. Dokumentation for rejseudgifter.
 4. Dokumentation for tilhørsforhold til uddannelsesinstitution i Region Nordjylland.
 5. Oplysning om hvilke andre fonde/legater der er søgt/vil blive søgt og eventuelt resultat.

For så vidt angår studerende ved:

* Aalborg Universitet * Aalborg Handelsskole * Nordjysk Musikkonservatorium * Frederikshavn Handelsskole * Hjørring Handelsskole * University College Nordjylland * Tech College Aalborg

bedes ansøgningen stilet til rektor/direktør ved den respektive læreanstalt, idet Fondet tildeler læreanstalterne legater direkte.

3. Kongresdeltagelse

Der ydes alene støtte til deltagelse i kongresser i udlandet, og kun i de tilfælde hvor ansøger skal præsentere et indlæg.

4. Forskningsprojekter

Udover punkterne nævnt under \"Generelt\" skal ansøgningen være bilagt

1. Curriculum vitae

Fondet støtter ikke Det Obelske Familiefond yder ikke støtte til Ph.D. studier samt trykning af doktordisputatser. Endvidere støttes bogudgivelser og indenlandske rejser ikke.

Ansøgningsfrist

Fondet afholder 4 årlige bestyrelsesmøder

Marts (Ansøgningsfrist ultimo januar) Juni (Ansøgningsfrist ultimo april) August (Ansøgningsfrist ultimo juni) December (Ansøgningsfrist ultimo oktober)

Adresse

Det Obelske Familiefond
Badehusvej 5
9000 Aalborg

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info