Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Frederik og Marie Beyers legat

Webside: https://beyerslegat.dk/

Beskrivelse

Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v. er etableret 22. maj 1984 på foranledning af fru Marie Beyer, der ved sin død testamenterede et beløb til oprettelsen af legatet.

Legatet blev stadfæstet af Hendes Majestæt Dronningen den 6. juli 1984.

Legatet uddeles efter ansøgning til mænd og kvinder, fortrinsvis yngre personer i de under A og B nævnte tilfælde:

  • A) der agter at uddanne sig til en livsstilling ved handel, håndværk, industri eller videnskab
  • B) der ønsker at etablere selvstændig forretning eller virksomhed
  • C) der uforskyldt er kommet i en akut økonomisk trangssituation
Ved bedømmelsen af ansøgernes trang tages hensyn til ansøgernes muligheder for at opnå støtte fra statens uddannelsesstøtte og lignende offentlig hjælp. Ansøgere, der ikke er fyldt 18 år, kan kun undtagelsesvis komme i betragtning.

Studielegat nævnt under A) kan højst uddeles til samme legatnyder i tre år i træk. Enhver, som søger fornyelse af dette legat, må kunne dokumentere, at uddannelsen er passet omhyggeligt og med rimeligt resultat i den tid, hvori den pågældende har oppebåret legatbeløb. Studielegatet kan ikke uddeles til hjælp til opnåelse af studentereksamen eller til anden rent forberedende eksamen.

Legatets størrelse Legatbeløb uddeles for et år ad gangen i ca.4 portioner � 10.000 kr.

Ansgning

Ansgninger indsendes online her.

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info