Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Siemensfonden

Webside: http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/cc/siemensfonden/pages/defau
lt.aspx

E-Mail: michael.laub@siemens.com

Beskrivelse

Siemensfonden blev etableret i 1966, og er en uafhængig fond, der donerer midler til forsknings- og uddannelsesprojekter primært inden for det naturvidenskabelige område. Midlerne til fondens arbejde kommer hovedsageligt fra Siemens A/S.

Sådan ansøger du!

Studerer du på et universitet eller en ingeniørhøjskole, skal du i perioden ultimo oktober/primo november være opmærksom på information om Siemensfonden. Siemens Corporate Communications sender i ovenstående periode information til uddannelsesinstitutionerne vedrørende Siemensfonden. Herefter er det de enkelte uddannelsesinstitutioner, der afgør, hvilke fem ansøgninger, der indstilles til Siemensfonden.

  • Du skal aflevere din ansøgning hos studieadministrationen på dit uddannelsessted. Det er studieadministrationens opgave at sende din ansøgning til Siemens.
  • Du skal aflevere din ansøgning til dit studiekontor senest den 30. november.
  • Siemensfonden gennemgår alle ansøgningerne på et bestyrelsesmøde i midten af januar. Alle ansøgere og uddannelsesinstitutioner modtager herefter et brev med Fondens afgørelse.

Ansøgningen skal indeholde

  • Navn, adresse, e-mail og uddannelsessted
  • Kort beskrivelse af projektet/forskningsområdet
  • Udtalelse fra vejleder
  • Udspecificering af det beløb, der ansøges om

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info