Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Skatteforhold

Rejselegater er som udgangspunkt skattefri og skal ikke indberettes til Skat. De fleste studielegater vil være dækkede under særregler jf. ligningsloven § 7 K, og vil typisk være skattrfrie. Andre studielegater kan være skatteberettigede. Kontakt i disse tilfælde Skat for at få klarhed over din situation.

Du kan se mere hos Skat: Legater og uddelinger fra fonde og foreninger

Information om skat og SU under udlandsophold: Skat: SU og skat