Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Inge Mogensens Legat

Webside: http://www.ingemogensenslegat.dk/

E-Mail: sten.asgaard@webspeed.dk

Beskrivelse

Legatet er en selvejende institution, hvis formål er at yde studiestøtte, herunder støtte til studierejser til personer, der har behov for økonomisk hjælp og ikke modtager fornøden offentlig støtte.

Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn, efter eller uden ansøgning.

Legatportioner tilkommer legatnyderne som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditforfølgning.

Der skal ikke ved domstole kunne rejses krav overfor Legatet på udbetaling fra dette, idet bestyrelsen alene afgør hvem der skal modtage støtte. Uddeling af legater sker normalt på Inge Mogensens fødselsdag den 18. februar.

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info