Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Webside: https://jf.onlinelegat.dk/

E-Mail: abe@danskerhverv.dk

Beskrivelse

Ifølge fondens nuværende praksis forudsættes det at: ansøger har bestået en højere uddannelse og at uddannelsen foregår i udlandet (studierejse, ophold m.v.) og at studiet (i udlandet) er af længere varighed (minimum 3 måneder).

Der ydes for tiden støtte til:

  • Handel: MBA, et semesters ophold i udlandet i forbindelse med et igangværende studie i Danmarks forudsat at opholdet i udlandet er meritoverførende. Diverse sprog-og økonomistudier i udlandet. Praktik/volontør/tranieeophold i udlandet.
  • Universiteter: Kandidater og bachelorer fra danske universiteter indenfor det samfundsvidenskabelige, medicinske og juridiske område.
  • Ingeniører: Kandidater og studerende fra DTU/AAU og andre ingeniører og teknikere, som ønsker at videreuddanne sig i udlandet.

Der ydes ikke støtte til skrivning af hovedopgaver eller anden afsluttende projekt, samt grupperejser.

Vær opmærksom på, at legater givet til studier og studierejser i udlandet er skattefrie, for så vidt at det kan dokumenteres, at legaterne er brugt til formålet.

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info