Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Dansk-Islandsk fond

Webside: https://www.jonshus.dk/jonshus/frettir/dansk-islandsk-fond

E-Mail: danskislandskfond@mail.dk

Beskrivelse

Fondet skal virke for styrkelse af de kulturelle og intellektuelle forbindelser mellem Danmark og Island, arbejde for at fremme islandsk forskning og videnskab samt give støtte til islandske studerende ved danske universiteter og højere læreanstalter. Fondet støtter også studie- og forskningsophold på Island, eksempelvis i forbindelse med udveksling og feltarbejde. Derudover har fondet ydet støtte til forskellige kulturelle projekter, herunder bogudgivelser, litteraturfestivaler samt musik- og teaterprojekter. Fondet disponerer årligt over cirka 60.000. DKK, som er afkast af den �n gang fastsatte kapital. Ansøgningerne behandles af fondets bestyrelse. Ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober. Ansøgning om støtte til islandske studerende i forbindelse med uddannelse ved danske universiteter eller andre institutioner skrives på særligt skema, der kan rekvireres ved henvendelse onsdage kl. 10-13 til nedenstående adresse/telefon. Derudover kan ansøgningsskema også rekvireres via vores mailadresse.

Baggrund

Dansk-Islandsk Forbundsfond er oprettet ved kgl. stadfæstet fundats af den 15. marts 1920 i henhold til den dansk-islandske forbundslov af den 30. november 1918 i forbindelse med Islands selvstændighed. Da bestemtes i §14 at til hvert af universiteterne i Reykjavik og København skulle henlægges en fond på 1 million DKK til at styrke den åndelige forbindelse mellem landene. Fundatsen og navnet er er ændret ved kgl. stadfæstelse 7.2.1951 efter forbundslovens ophævelse.

En dansk-islandsk kommission tog sommeren 1918 i Reykjavik stilling til forfatningssagen, det islandske flag og gamle krav til erstatning blandt andet for jorder der ved reformationen var overtaget af kronen og for skader voldt af den kgl. monopolhandel. I løsningen indgik kulturfondene. Der blev fra dansk side understreget at de var en tak fo de åndelige værdier man havde fået fra Island. Fondene skulle give støtte til islandsk literatur og forskning i Danmark, til oversættelser og til foredrag. Dette gjaldt også danskeres studier i nye og gamle islandske forskningsgrene. Fondene var ikke kun tænkte for for universiteterne og det var en dansk folkesag at disse penge anvendes på formånstjenlig måde.

Fodnote: Berlin, Knud, Den dansk-islandske Forbundslov af 20. November 1918. København 1920, s. 99.

Adresse

Dansk-Islandsk fond
Sankt Annæ Plads 5
1250 København K

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info