Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Nordea-fonden

Webside: https://nordeafonden.dk/legater-til-studieophold/

E-Mail: legat@nordeafonden.dk

Beskrivelse

Nordea-fonden uddeler legater til kandidat- og professionsbachelorstuderende, der tager på studie- eller praktikophold i udlandet. Der er to årlige frister: 1. maj og 1. november.

Professionsbachelorstuderende
 • Studieopholdet skal omfatte undervisning eller praktik i udlandet i en sammenhængende periode af mindst tre måneder. For de sundhedsfaglige uddannelser accepteres dog ophold på mindst 10 uger, såfremt opholdet udløser minimum 15 ECTS-point.
 • Under udlandsopholdet skal du være tilknyttet en uddannelsesinstitution eller et praktiksted.
 • Undervisningen/praktikken skal være en integreret del af et dansk uddannelsesforløb og godkendelse i form af merit eller tilsvarende fra din danske uddannelsesinstitution skal dokumenteres.
 • Du skal have afsluttet mindst et år af din professionsbacheloruddannelse inden påbegyndelsen af det udlandsophold, du søger om støtte til. Er første år ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, kan et eventuelt legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for dette.
 • Dit udlandsophold må ikke være afsluttet inden ansøgningsfristen.
 • Du må som udgangspunkt ikke være berettiget til løn/dagpenge under praktikophold. Du må gerne modtage SU.
 • Du må ikke tidligere have modtaget et legat til studieophold i udlandet fra Nordea-fonden.
 • I vurderingen af ansøgningerne prioriteres studerende, der ved ansøgningsfristen har minimum tre måneder tilbage af deres ophold.
Kandidatstuderende
 • Der skal være tale om en uddannelse på kandidatniveau, og du skal under udlandsopholdet være tilknyttet en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.
 • Tager du et fuldt kandidatstudium i udlandet skal det have en varighed på mindst et år eller to sammenhængende semestre.
 • Er dit udlandsophold en del af en dansk kandidatuddannelse, skal undervisningen/praktikken være integreret og meritgivende i form af ECTS-point samt vare mindst et semester. For undervisningsforløb skal du optjene de normerede 30 ECTS-point per semester. For praktikophold kræves minimum 15 ECTS-point.
 • Din bacheloruddannelse skal være afsluttet inden påbegyndelsen af det udlandsophold, du søger om støtte til. Er bacheloruddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, kan et eventuelt legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for en bestået bachelorgrad.
 • Du må ikke have afsluttet en kandidatuddannelse.
 • Dit udlandsophold må ikke være afsluttet inden ansøgningsfristen.
 • Du må som udgangspunkt ikke være berettiget til løn/dagpenge under praktikophold. Du må gerne modtage SU.
 • Du må ikke tidligere have modtaget et legat til studieophold i udlandet fra Nordea-fonden.
 • I vurderingen af ansøgningerne prioriteres studerende, der ved ansøgningsfristen har minimum tre måneder tilbage af deres ophold

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info