Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Julie Damms Studiefond

Webside: https://www.juliedamm.dk/

Beskrivelse

Legatet er oprettet i 1948 i henhold til landsretssagfører, civilingeniør, dr.techn. Leo A. Damms testamente. Det har til formål at yde støtte til videregående studier for danske mænd, der har taget doktor-graden eller ph.d.-graden enten ved Københavns Universitet i fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi eller ved Danmarks Tekniske Universitet, samt at yde støtte til mandlige danske studerendes fuldførelse af deres studier ved civilingeniør-uddannelse eller ved Københavns Universitet med de nævnte fag som hovedfag.

Hvem kan søge?

Målgruppe I Danske mænd, der har taget doktorgraden eller ph.d.-graden enten ved Københavns Universitet i fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi eller ved Danmarks Tekniske Universitet. Til videregående studier. Der gives normalt ikke støtte til pensionister, til udgifter, der allerede er afholdt, eller til køb af computer og andet standard-udstyr.

Målgruppe II Mandlige danske studerende, der forventer inden for to år at tage afsluttende eksamen enten som civilingeniør (cand. polyt) eller ved Københavns Universitet som cand. scient. med fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi som hovedfag. Der gives normalt ikke støtte til almindelige leveomkostninger, til udgifter, der allerede er afholdt, til praktikophold eller til køb af computer og andet standard-udstyr.

Adresse

Julie Damms Studiefond
Dommer Marianne Madsen
K�benhavns byret
Domhuset, Nytorv
1450 København K.

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info