Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Konsul Axel Nielsen′s mindelegat

Webside: https://www.axelnielsensmindelegat.dk/

E-Mail: administrator@axelnielsensmindelegat.dk

Beskrivelse

Konsul Axel Nielsens Mindelegat er stiftet i 1940 efter testamentarisk bestemmelse af konsul Axel Nielsen, der levede og virkede i Odense, bl.a. som ejer af Odense Ægforretning A/S.

Hvem kan søge legatet

Efter Mindelegatets fundats ydes der bl.a. støtte til unges uddannelse og dygtiggørelse. Efter praksis gives der især støtte til samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være knyttet til dansk erhvervsliv.

Støtte gives udelukkende i forbindelse med studierejser i udlandet à minimum 3 måneders varighed, og der ydes ikke støtte til grupperejser.

Legatuddeling finder normalt sted i maj eller juni måned. Der gives ikke støtte til studierejser, som er afsluttet før 1. januar i det år, hvor legatuddelingen finder sted.

Ansøgning

Der vil blive åbnet for ansøgninger til ansøgningsåret 2012 den 1. november 2011. Ansøgningsfristen for legatet er 15. marts 2012. Ansøgninger modtaget efter 15. marts 2012 kan ikke komme i betragtning. Der sendes svar via email inden udgangen af juni 2012.

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info