Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

FashionForest

Webside: https://www.fashionforest.dk/legat/

E-Mail: legat@fashionforest.dk

Beskrivelse

FashionForest legatet på 10.000 Kr. gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi samt for marketing eller mode i det hele taget - eller begge ting i kombination.

Bag FashionForest legatet står FashionForest, som også forestår udvælgelsen af legatets modtagere. FashionForest legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studerende inden for marketing og marketingrelaterede emner samt mode og moderelaterede emner på danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Eventuelle forskningsmæssige formål tildeles signifikant vægt i udvægelsesprocessen, men alle nuværende og tidligere studerende, som arbejder med eller planlægger at arbejde med et marketingprojekt eller projekt, der vedrører mode, opfordres til at søge. Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Alle ansøgninger vil blive vurderet grundigt og modtageren af FashionForest legatet vil få direkte besked d. 1. august.

Ansøgning til FashionForest legatet kan ske som både enkeltperson eller gruppe. For tildeling af FashionForest legatet skal en motiveret ansøgning sendes til nedenstående e-mail adresse, og ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:

  • Fulde navn Adresse.
  • Telefonnummer.
  • E-mail adresse.
  • Universitet / uddannelsesinstitution.
  • Uddannelsesbeviser/ eksamensbeviser.
  • Opdateret CV.
  • Motiveret ansøgning for hvorfor du/I skal have FashionForest legatet, hvilket bør inkludere eventuelle forskningsmæssige mål samt særlige erfaringer eller bedrifter inden for marketing - dette kan være teoretisk såvel som praktisk.

Send motiveret ansøgning, CV samt alle relevante bilagsdokumenter indscannet til legat@fashionforest.dk

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info