Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Djøfs Rejselegat

Webside: https://www.djoef.dk/studerende/studiejob-og-praktikophold/d
j-oe-fs-rejselegat.aspx

E-Mail: djoef@djoef.dk

Beskrivelse

Djøs rejselegat uddeles to gange årligt. Formålet er at støtte studie- og praktikophold, der er direkte relateret til de studerendes indsats for at opnå en bachelor- eller kandidateksamen.

Ansøgning

For at søge DJØF Forlags Rejselaget skal du:

  • på ansøgningsfristens tidspunkt have været medlem af DJØF i minimum et år
  • kunne dokumentere at studie- eller praktikopholdet er af minimumt tre måneders varighed
  • kunne dokumentere at opholdet ikke er påbegyndt inden ansøgningsfristen

Der vil desuden blive lagt vægt på, at opholdet kan meritoverføres

Din ansøgning skal være vedlagt:

  • beskrivelse af motivation for og formål bag studie- eller praktikopholdet
  • dokumentation for optagelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller tilsvarende for praktikophold
  • karakterudskrift
  • udspecificeret budget; du skal blot udfylde nedenstående budgetoversigt, samt evt. tilføje yderligere oplysninger i et særskilt dokument, hvis du finder det relevant
  • kopi af seneste årsopgørelse fra skattevæsenet
  • kopi af seneste støttemeddelelse fra SU
  • oversigt over andre søgte legater
Ansøgningsfrister

Se DJØFs webside for ansøgningsfrister

Adresse

Djøfs Rejselegat
Gothersgade 133
1023 København K

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info