Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Legatansøgninger

Efter at have fundet legater der passer til din studieretninger er det vigtigt at skrive en god og passende ansøgning. Når man skriver en legatansøgning skal man som udgangspunkt fatte sig i korthed, men uden at udlade vigtig og relevant information. Det er en god tommelfingerregel at holde sig til 1 - 1,5 A4 side.

Typisk vil en fond gerne vide hvem de støtter, hvad de støtter og hvorfor de skal støtte dit projekt. Derfor er det en god ide at skrive en legatansøgning der er opbygget efter dette princip. Start din legatansøgning med dit navn, adresse, telefon nummer, e-mail adresse og eventuelt dit CPR nummer. Ofte skal fonden bruge dette i forbindelse med indberetning til Skat. Efterfølgende angiv hvad du søger til, for eksempel, et studieophold, hvilket studie du er indskrevet på og din aldre. Angiv desuden hvor langt du er i dit studie og hvor langt dit studieophold er.

Giv et kortfattet resume af din baggrund og nævn kun emner der er relevant for din ansøgning. For eksempel kan du nævne projekter og kurser der er relateret til dit studieophold. Skriv en kortfattet projektplan for dit ophold. Hvilke emner skal du arbejde med på studieopholdet, hvordan styrker det din profil osv. Hvad forventer du at få ud af opholdet? Du kan også angive om du skal arbejde med områder som det ikke er muligt at arbejde med på dit nuværende studie. Desuden er det vigtigt at gøre det klart om de kurser og projekter du skal følge vil kunne indgå i din nuværende uddannelse. Mange fonde giver kun støtte til studieophold der kan overføres og indgå i din uddannelse.

Som afslutning kan du beskrive hvorfor det er vigtigt at du kommer af sted på dette studieophold og hvilke indtægtsmuligheder du har under dit ophold. Typisk er det meget svært at få arbejde ved siden af studierne ved studieophold i udlandet.

Undersøg altid om den fond du søger har særlige ønsker til formen og indholdet. Eksempelvis vil nogle fonde gerne have at du i første paragraf angiver hvor meget SU du kan få med, om studieopholdet er meritgivende osv. Afslut gerne med en liste over vedlaget bilag og en underskrift.

Som udgangspunkt skal der være hoved og hale i en ansøgning og det er vigtigt ikke at komme ud på for mange sidespring, så find en rød tråd der får ansøgningen til at hænge sammen og klart og præcist fortæller hvem, hvad og hvorfor.

Ofte er følgende bilag påkrævet eller meget relevante at medsende din legatansøgning.

  • Uddybende ansøgning/projektplan
  • Dokumentation for optagelse på højrelæreanstalt
  • Eksamenspapirer og karakterudskrifter
  • Anbefalinger
  • Et CV
  • Forhåndsgodkendelse der dokumentere at dit studieophold kan indgå i din uddannelse.
  • Årsopgørelse fra Skat

Eksempler