Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Dansk Forening for Kvalitet Legater

Webside: https://dfk.dk/legater-til-studerende/

E-Mail: dfk@dfk.dk

Beskrivelse

DFK uddeler legater til studerende, som er i gang med et studieforløb, hvor kvalitetsstyring indgår som et hovedelement i studiet. Kvalitetsstyring skal ses i et bredt perspektiv indenfor ledelse, systemer, processer, audit og værktøjer.

Antallet af legater og disses størrelse fastsættes hvert år på DFK’s generalforsamling i februar/marts måned.

Midlerne til legaterne kommer fra det evt. overskud DFK’s konferencer giver.

Ansøgning og udeling

Ansøgninger skal udover en beskrivelse af studiet og et kort cv om ansøgeren, indeholde dokumentation for ansøgerens deltagelse i studiet og for at kvalitetsstyring indgår som et hovedelement.

Ansøgning skal fremsendes til dfk@dfk.dk i perioden 1. marts til 1. april, som er sidste ansøgningsfrist.

Uddeling af legaterne finder sted en gang om året senest den 1. juni.

Legatuddeling 2011

I maj har DFK tildelt 3 legatportioner a kr. 25.000 til 3 velkvalificerede studerende fra Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Legatuddeling 2010

I maj 2010 uddelte DFK 2 legatportioner a kr. 25.000 til 2 velkvalificerede studerende, som kommer fra TEKO i Herning og Copenhagen Business School.

Legatuddeling 2009

I maj 2009 uddelte DFK 4 legatportioner a kr. 25.000 til 4 velkvalificerede studerende, som kommer fra Danmarks Tekniske Universitet, fra Syddansk Universitet og fra Roskilde Universitets Center.

Legatuddeling 2008

I maj 2009 uddelte DFK 4 legatportioner a kr. 25.000 til 4 velkvalificerede studerende, som kommer fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet.

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info