Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Glashofs Legat

Webside: https://www.glashofslegat.dk/

E-Mail: mbn@kromannreumert.com

Beskrivelse

Glashofs Legat uddeler hvert år, sædvanligvis i april og oktober måned, legater til ansøgere, der opfylder fondsfundatsens formål.

Der vil normalt ikke blive tildelt legater på mindre end 10.000,- kr.

Specielt for så vidt angår studierejselegater skal ansøgningen som minimum indeholde et budget samt dokumentation for optagelse på universitet eller lignende højere læreanstalt. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed af 1 fuldt studieår.

Der ydes ikke støtte til grupperejser.

Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.

Alle henvendelser til Glashofs Legat bedes udfyldt med ansøgerens fulde navn, CPR-nr. samt oplysning om den bankkonto, hvortil legatbeløbet skal udbetales.

Glashofs Legat anvender ikke ansøgningsskemaer.

Adresse

Glashofs Legat
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info