Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

William & Hugo Evers Fond

E-Mail: eversfond@info.dk

Beskrivelse

Fonden yder støtte til følgende:

  1. Institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål. Ansøgningsskema
  2. Studierejser til udlandet, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Studerende skal have gennemført bachelor. Ansøgningsskema
  3. Danske studerende på videregående uddannelser. Ansøgningsskema
  4. Opmuntringslegater til værdigt trængende/socialt dårligt stillede. Ansøgningsskema
  5. Arkitekter og arkitektstuderendes studieture til Italien eller Grækenland for studier af antikken. Ansøgningsskema

Der ydes kun støtte til personer, der er skattepligtige i Danmark. Vi udbetaler via NemKonto. Læs evt. mere på vores Facebookside William og Hugo Evers Fond.

Adresse

William & Hugo Evers Fond
Herman Bangs vej 32
3460 Birkerød

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info