Legater.info

Legater til videregående uddannelser.

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandsstandens Fremme

Webside: http://www.hedegaard-as.dk/om-os/legat/

E-Mail: info@hedegaard-agro.dk

Beskrivelse

Grundlæggeren af HEDEGAARD koncernen, Peder P. Hedegaard, stiftede fonden "Til Købmandsstandens Fremme". Fonden blev oprettet til at støtte studerende i Nordjylland.

Administrerende direktør Søren Rathcke overrækker hvert år legater på grundlæggerens fødselsdag den 2.september.

Legatets formål er at yde støtte til foranstaltninger til dygtiggørelse af købmandsstanden, hvorved bl.a. forstås studieophold (på handelsskoler og universiteter), kurser (herunder specialkurser for købmænd) og lignende i ind- og udland. Det er ud fra disse kriterier, at de studerende får overrakt legater. Legatets indtægter er skattepligtige for de studerende, som modtager legater. På grund af det store antal ansøgninger fra Nordjylland, rækker midlerne ikke længere end til nordjyske ansøgere.

Ansøgningsfristen udløber hvert år den 27. juli.

Ansøgning om tilskud af fondens midler skal udfærdiges på et ansøgningsskema.

Adresse

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandsstandens Fremme
Hedegaard agro
Nordre Havnegade 3
9400 Nørresundby

Har du rettelser til dette legat? Klik her!

Skriv til info@legater.info